מופע סטנד-אפ
מופע קומי-תיאטרלי על חיי היהודי- בתי כנסת, תפילות, ריקודים וחתונות.
במבט מבדח נחזור בשאלה אל המקומות שמהם באנו:
כיצד באמת מרקדין לפני הכלה?
למה צמים בעשרה בטבת?
האם סיחון ועוג אוהבים קוגל?